mountauin sized

10.06.2016 | Правовий аналіз
Національний банк України зняв заборону на виплату дивідендів на користь нерезидентів

07 червня 2016 р Національним банком України прийнято Постанову № 342, якою знято заборону на виплату дивідендів за 2014 і 2015 рр. на користь нерезидентів.

Постановою передбачено можливість перерахування дивідендів з 13.06.2016 р.

При цьому згідно з Постановою, виплата дивідендів можлива при дотриманні наступних умов:

1. Дивіденди виплачуються за 2014 і 2015 рр. Дивіденди за попередні періоди, на даний               момент, не підлягають сплаті.

2. Придбання / перерахування валюти для виплати дивідендів може здійснити:

  • емітент корпоративних прав, або
  • депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, або
  • іноземний інвестор, на користь якого виплачують дивіденди.

3. Протягом 1 місяця розмір перерахованих дивідендів не може перевищувати більшого із          двох граничних значень:

  • 1 млн. доларів США (або еквівалент в іншій валюті) або
  • 10% від загальної суми дивідендів за 2014 і 2015 рр., fле не більше 5 млн. доларів США (або еквівалент в іншій валюті).

4. Виплата дивідендів здійснюється через один банк. Переклад операцій з виплати                         дивідендів в інший банк відбувається в особливому порядку.

Постанова НБУ набула чинності 09.06.2016 р і діє до 14.09.2016 р включно. Згідно з офіційними повідомленнями НБУ, в подальшому очікується повне зняття валютних обмежень.

Визнання:

bl-logo-dana 2 3 large 2 9 LOGO ULF 2016