mountauin sized

07.09.2016 | Правовий аналіз
Електронне декларування: що і про кого має бути оприлюднено у деклараціях чиновників

З 01.09.2016 р. всі чиновники України зобов’язані щорічно в електронному вигляді декларувати своє майно, доходи та фінансові зобов’язання, а також активи членів сім’ї. Електронні декларації будуть розміщені у відкритому доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

СУБ’ЄКТИ ДЕКЛАРУВАННЯ.

Електронну декларацію зобов’язані подати:

1 етап: з 01.09.2016 р. по 01.11.2016 р. - декларацію подають особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище:

 • Президент, члени Кабінету Міністрів, депутати Верховної Ради України та ін.
 • Керівники центральних органів виконавчої влади - міністри, їх заступники, керівники Національного банку України, Фонду держмайна, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та ін.
 • Директор НАБУ, всі прокурори, слідчі, судді, а так само члени ВККС і ВРЮ та ін.

2 етап: з 01.01.2017 р. по 01.04.2017 р. - депутати місцевих рад, держслужбовці всіх категорій, поліцейські, посадові особи інших юридичних осіб публічного права (керівники державних підприємств, навчальних закладів).

При цьому, у зв'язку з впровадженням електронного декларування виникнуть складнощі не тільки для чиновників, а й для членів їх сімей. Так, крім майна чиновника, декларуються активи, які належать:

 • членам його сім'ї, до яких відносяться (1) подружжя; (2) їх діти, в тому числі повнолітні; (3) батьки; (4) особи, які перебувають під опікою і піклуванням, (5) інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки сімейного характеру, в тому числі «цивільне подружжя»;
 • третім особам (для чиновників, які подають декларації в першу чергу) - в разі, якщо декларант або член його сім'ї отримує дохід від майна третіх осіб або може прямо або опосередковано розпоряджатися таким майном.

Відзначимо, що член сім'ї має право відмовитися від надання декларанту відомостей щодо свого майна і доходів.
У такому випадку декларант вказує всю відому йому інформацію про члена сім'ї, а Національне агентство з питань запобігання корупції проводить обов'язкову повну перевірку відомостей, зазначених у декларації, і відомостей щодо такого члена сім'ї.

ОБ’ЄКТИ ДЕКЛАРУВАННЯ.

 • Нерухомість, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва;
 • Транспортні засоби;
 • Цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, що еквівалентно 121 800 грн.;
 • Цінні папери;
 • Корпоративні права;
 • Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї;
 • Нематеріальні активи, які можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (наприклад, об'єкти інтелектуальної власності);
 • Грошові активи на суму понад 50 мінімальних заробітних плат, тобто понад 60 900 грн. (готівкові кошти, кошти на банківських рахунках, внески до фінансових установ, видані позики, дорогоцінні метали);
 • Фінансові зобов'язання (кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, страхування, пенсійного забезпечення).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

За неподання, а так само за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність:

 • Несвоєчасне подання декларації - штраф від 850 грн. до 5100 грн. У разі повторного порушення також передбачено позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік;
 • Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації (якщо відомості в декларації відрізняються від реальних на суму від 100 до 250 мінімальних зарплат, тобто не більше ніж на 304 500 грн.) - передбачено стягнення у вигляді штрафу від 1 218 000 грн. до 3 045 000 грн.

Кримінальна відповідальність:

 • Умисне неподання декларації;
 • Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, якщо такі відомості відрізняються на суму понад 250 мінімальних зарплат (еквівалент 304 500 грн.).

За такі злочини передбачений штраф, громадські роботи або позбавлення волі на строк до 2 років з обов'язковим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки.

Ключові контакти:

Лук'яненко Олександр

Адвокат, партнер

a.lukyanenko@vbpartners.ua

Визнання:

bl-logo-dana 2 3 large 2 9 LOGO ULF 2016