mountauin sized

21.10.2016 | Правовий аналіз
Фінансова реструктуризація: новий інструмент «оздоровлення бізнесу»

19 жовтня 2016 року набрав чинності Закон України «Про фінансову реструктуризацію».

Законом передбачено механізм реструктуризації заборгованості боржника (або групи пов'язаних боржників) перед кредиторами, з наданням спеціальних гарантій і пільг, як кредитору, так і боржнику.

Дана можливість актуальна як діючому бізнесу, який має заборгованість і планує її погасити в майбутньому, так і банкам.

 

СУТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ.

Процедура надає працюючому бізнесу можливість відновити платоспроможність в короткі строки без банкрутства, а кредиторам, в першу чергу банкам, - врегулювати заборгованість і зменшити проблемний кредитний портфель.

Для реструктуризації сторони звертаються в спеціальний орган - секретаріат, із заявою про початок процедури. Даний орган здійснює її адміністрування. Секретаріат буде створений при наглядовій раді. Ці два органи незалежні від держави.

Після подачі заяви протягом 180 днів учасники процедури проводять переговори про реструктуризацію (переваги див. нижче).

За результатом процедури між кредиторами і боржником підписується план реструктуризації - договір, яким встановлено взаємні зобов'язання сторін.

 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ.

  • Мораторій на виконання боржником вимог кредиторів та відчуження необоротних активів на 90 днів з дня звернення.
  • Зупинення розгляду заяви про банкрутство боржника.
  • Відсутність негативних податкових наслідків з податку на прибуток і ПДВ при реалізації плану реструктуризації (списання податкового боргу, розстрочення сплати).
  • Можливість встановлення банком процентної ставки і комісійних платежів нижче рівня собівартості своїх послуг.
  • Відсутність ризику застосування до банків санкцій національним за порушення ряду нормативів НБУ, якщо таке порушення пов'язане з реструктуризацією.

 

УМОВИ ДЛЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ.

  • Наявність згоди боржника і кредитора (банк, група банків) на початок процедури.
  • Боржник не має можливості виконати свої грошові зобов'язання. мінімальний розмір заборгованості відсутній.
  • Діяльність боржника визнана перспективною кредиторами і незалежним експертом (критерії відбору експерта будуть визначені пізніше).
  • Стосовно боржника не розпочато провадження в справі про банкрутство або санація.
  • Участь всіх кредиторів боржника в процедурі не обов'язково.

 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В ПРОЦЕДУРІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ.

З метою оперативного вирішення спорів в ході реструктуризації буде створено арбітражний комітет (перелік арбітрів буде затверджений пізніше).

Порядок розгляду визначено Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» і арбітражного регламенту (буде затверджено пізніше).

При цьому арбітраж розглядає не всі спори, що виникають між кредитором і боржником, а тільки пов'язані з реструктуризацією.

Рішення арбітражу є обов'язковим для сторін, а його невиконання тягне за собою штраф у розмірі близько 55 тис. дол. США.

 

ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ.

План реструктуризації - це результат процедури, договір, яким встановлено взаємні обов'язки сторін по реструктуризації заборгованості.

Законом передбачено невичерпний перелік заходів, які можуть бути застосовані до боржника (від розстрочки виконання до внесення змін в структуру корпоративного управління та реорганізації боржника).

План затверджується на зборах залучених кредиторів, якщо за нього проголосували всі кредитори, і підписується боржником.

Якщо за затвердження плану проголосували не менше 2/3 залучених кредиторів, для остаточного затвердження суперечка передається в арбітраж.

 

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

З метою забезпечення виконання зобов'язань сторонами протягом процедури, передбачені штрафи за порушення домовленостей і гарантій, встановленні Законом.

Розмір штрафу від 27,5 тис. дол. США до 550 тис. дол. США в залежності від порушення.

У разі порушення мораторію, застосовується штраф у розмірі вартості відчуженого майна, перерахованої суми і т.д.

Всі штрафи сплачуються до Державного Бюджету України.

Визнання:

bl-logo-dana 2 3 large 2 9 LOGO ULF 2016