mountauin sized

03.12.2014
Який механізм squeeze–out запровадить нова влада?

Логотип издания

Введення права витіснення міноритарних акціонерів (squeeze – out) є нагальним питанням для публічних акціонерних товариств. В Росії, наприклад, такий принцип запроваджений ще у 2006 році. Прийняття його в України мало відбутись ще у 2010 році. Однак, ухвалений в трьох читаннях Закон був ветований Президентом України, оскільки начебто порушує конституційне право власності.

Нова влада у Х розділі Коаліційної угоди передбачила запровадження інституту публічної вимоги мажоритарія, який володіє більше 95% акцій, до продажу йому акцій міноритаріїв.

Бізнес-середовище буде вітати такі зміні, якщо вони не будуть дублювати положення останнього законопроекту №4534а, розробленого НКЦПФР.

Даним проектом запроваджувалось право викупу акцій у міноритаріїв акціонером, який консолідував більше 95% акцій товариства. При цьому, за акціями такого товариства повинен розраховуватися біржовий курс.

Тобто, цей закон, у разі його прийняття, розповсюджувався б на незначну кількість публічних акціонерних товариств, по акціям яких встановлюється біржовий курс. Таких компаній в Україні наразі менше 200.

Бачимо, що такий закон не зміг би вирішити основну проблему постприватизаційного періоду – «питання мертвих душ» або «баластних акціонерів».

В Україні тисячі компаній, де факто, не є публічними. Їх публічність пов’язана лише з наявністю у них більше 100 акціонерів, отримавших свої акцій внаслідок приватизації у 90-х роках. При цьому, контролюючий акціонер зазвичай володіє більше 90 - 98 % акцій.

Зі слів представників НКЦПФР, регулятор хотів перевірити механізм на компаніях, які мають біржовий курс акцій, а вже потім розповсюдити його на інші. Основна проблемою цього механізму є формування справедливої ціни. Однак, у зв’язку з відсутністю достатньо розвиненого контролю за фондовим ринком та можливості спекуляцій на біржі, показники за якими формується справедлива ціна можуть і зараз за бажанням бути завишенні або занижені.

27.11.2014 р. проект закону №4534а відкликаний з Верховної Ради України.

Бізнес очікує, що в новому проекті право витіснення «баластних акціонерів» та «мертвих душ» належатиме усім публічним акціонерним товариствам.

Та чи дослухаються парламентарі до бажань бізнесу - покаже час.(за матеріалами видання "Юридична газета")

Визнання:

bl-logo-dana 2 3 large 2 9 LOGO ULF 2016