АРМА – Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – почало функціонувати з жовтня 2017 р.

АРМА є спеціальним органом, який допомагає правоохоронцям відшукати майно, а також управляти їм після його арешту.

Виявлення та розшук активів

АРМА на запит слідчого, прокурора чи суду здійснює розшук активів, одержаних від злочинів. Бізнес також може використовувати цей інструмент для виявлення майна корпоративних шахраїв, однак не напряму, а лише через слідчих в межах кримінального провадження. При цьому, для розшуку – повідомлення про підозру не обов’язкове.

АРМА немає своїх детективів, в класичному розумінні цього слова. Його спеціалісти використовують та аналізують наступні джерела інформації: (1) 19 державних реєстрів та баз даних, (2) відкриті дані, зокрема бази ORBIS, STRABIS тощо, (3) трансграничні мережі.

Найголовнішою відмінністю від аналогічних дій правоохоронців є прямий доступ в реєстри (в більшості лише теоретично) та оперативність, зокрема щодо розшуку в іноземних юрисдикціях.

Так, для трансграничного розшуку АРМА використовує міжнародні мережі: СARIN, StAR, Інтерпол, Європол. Також існують і регіональні мережі, в які також входить АРМА, наприклад, мережа країн по розшуку майна в Карибському регіоні.

Отримання подібної інформації слідчими в порядку міжнародного співробітництва може більше ніж півроку. АРМА ж може отримати таку інформацію протягом кількох днів.

За 2018 р. АРМА (1) опрацювала більш 1000 запитів, (2) направила 81 запит в інші країни та (3) надала відповідь на 15 запитів із-за кордону. При цьому за 4 місяці 2019 року вже надійшло більше 1000 запитів від правоохоронців.

Так, в Україні, так і за її межами було виявлено наступні активи: (1) корпоративні права вартістю 21 160 млн грн., (2) цінні папери вартістю 557 млн грн., (3) 3758 транспортних засобів, (4) 7093 об’єктів нерухомості, (5) 4457 земельних ділянок, (6) 950 одиниць сільгосптехніки, (7) 848 – прав на торгові марки та винаходи, (8) 357,7 млн. грн, 97, 8 млн. $, 1,9 млн. евро та (9) 2522 одиниці іншого майна.    

Після отримання інформації від АРМА щодо виявлених активів, таке майно може бути заарештовано, та у відповідних випадках передано в управління.

Управління арештованим майном

Фактично передання в управління арештованим майном є визначення порядку зберігання речових доказів.

В управління АРМА активи можуть бути передані на підставі ухвали суду або заяви власника. Однак досі не надходило жодної заяви від власників арештованого майна.

На  01.01.2019 р. суди передали АРМА – 646 різних об’єктів – гроші, нерухомість, транспорт, корпоративні права тощо.

Для здійснення управління активами Закон про АРМА та КПК України встановлює такі  одночасні обов’язкові умови:

  1. майно – речові докази;
  2. на активи має бути накладено арешт у кримінальному провадженні із встановленням заборони розпоряджання та/або користування;
  3. вартість активів повинна дорівнювати або перевищувати 200 розмірів прожиткового мінімуму ( 2019 р. – 384 200 грн.).

АРМА самостійно визначає порядок обрання управителів. Заінтересовані особи попередньо включаються до списків управителів за конкретним видом майна. А після отримання ухвали суду, АРМА направляє їм інформацію і обирає найкращий бізнес-план. Однак порядок та критерії такого відбору не є публічними.

Порядок управління залежить від виду активу: (a) грошові кошти та банківські метали передаються на депозит в державний банк та (b)  інше майно – в управління або на реалізацію.

Відмінністю для власників в цих процедурах є можливість отримання доходів після скасування арешту. При повернення коштів власник додатково отримає всі нараховані  відсотки. Доходи від управління іншим майном перераховуються в державний бюджет та не підлягають компенсації власнику майна.

Для повернення контролю власника над своїм активом єдиний вихід – це скасування арешту.  Оскарження порядку передачі майна в управління або безпосереднього управління – не ефективне.

Проблемні та дискусійні питання в діяльності АРМА:

  1. Правоохоронці можуть зловживати та розшукувати майна «цікавих» їм осіб.
  2. Потерпілі не можуть самостійно звертатись до АРМА, лише через слідчих та прокурорів.
  3. Не завжди здійснюється належний судовий контроль за відповідністю майна обов’язковим ознакам для передання його в управління.
  4. Передача майна в управління можлива навіть без повідомлення осіб про підозру.
  5. Бізнес може заробляти на управлінні майном. Однак це високо ризикова діяльність, яка залежить від часу дійсності арешту.
  6. Порядок обрання управителів конкретного майна не є достатньо публічним та прозорим. Тому можливі зловживання з боку АРМА.
  7. Власник майна може отримати компенсацію лише після скасування арешту грошових коштів. Доходи від управління іншим майном перераховуються в державний

 Автор: Микита Нуралін, адвокат VB PARTNERS