Введення в країні режиму воєнного стану надає можливість для обмежень прав і законних інтересів бізнесу, у тому числі права власності на його активи.

Так, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено право військового командування примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній власності для потреб держави. Порядок відчуження врегульовано Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Відчуженню може підлягати індивідуально визначене майно: як рухомі (автотранспортні засоби, обладнання), так і нерухомі (будівлі, споруди тощо) активи.

Враховуючи зазначене, для мінімізації негативних наслідків бізнесу важливо розуміти (1) підстави та порядок примусового відчуження майна, (2) його наслідки та (3) можливості подальшого повернення чи компенсації вартості активів.

ПІДСТАВИ ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ.

Відповідно до вказаного порядку, примусове відчуження здійснюється (1) за рішенням військового командування (від Головнокомандувача до командирів військових частин та інших законних військових формувань), (2) погодженим з відповідною місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом місцевої ради, чи військовою адміністрацією.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження може здійснюватися без погодження. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, затверджується наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Наразі чинним є наказ від 22 грудня 2022 р. № 309.

Звертаємо увагу, що законодавством чітко не встановлено, в якій формі має прийматись рішення військового командування про примусове відчуження майна.

На практиці такі рішення оформлюються відповідними наказами. До власника майна та органу місцевої державної адміністрації спрямовуються листи із зазначенням дати та номеру такого рішення, без розкриття його змісту з посиланням на державну таємницю.

ПОРЯДОК ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ.

Про примусове відчуження або вилучення майна складається акт в якому зазначається:

  • назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження;
  • відомості про власника майна та документ, що посвідчує право власності;
  • опис майна, достатній для його ідентифікації (для нерухомого майна – адреса, реєстраційний номер; для рухомого – реєстраційні номери, номери кузова, шасі, тощо);
  • сума виплачених коштів (у разі попереднього відшкодування вартості).

Зразок акту затверджено Постановою КМУ від 31 жовтня 2012 р. № 998.

Акт підписується власником майна, уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив таке рішення; скріплюється їх печатками. У разі відсутності власника під час складання акту – він складається без його участі, а власник має право на ознайомлення з актом згодом.

До акту має додаватись висновок про вартість майна за результатам його оцінки, яка проводилася у зв’язку з відчуженням. Проте, на практиці військові ігнорують цю вимогу, посилаючись на відсутність ресурсу та часу для її виконання.

В такому випадку рекомендуємо самостійно забезпечити складання такого висновку та долучити його до акту. Він необхідний для отримання компенсації вартості майна.

З дати підписання акту майно переходить у державну власність.

ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА АБО КОМПЕНСАЦІЯ ЙОГО ВАРТОСТІ.

Власник відчуженого майна має право на компенсацію його вартості: попередню (до відчуження) чи наступну (протягом 5 років після скасування режиму воєнного стану).

Варто зазначити, що на практиці інструмент попередньої компенсації фактично не використовується у зв’язку із браком часу та коштів в умовах війни.

Для отримання наступної компенсації, після скасування воєнного стану власник має звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із відповідною заявою. До заяви додаються акт і висновок про вартість майна.

Вказана заява розглядається протягом десяти робочих днів, а за її результатами оформлюється висновок про здійснення виплат.

Виплати проводяться в порядку черговості оформлення висновків та, за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті для таких виплат.

Окрім того, якщо відчужене майно вціліло, після скасування воєнного стану, його може бути повернуто власнику в судовому порядку.

Право власності на актив поновлюється на підставі рішення суду. Одночасно власник має повернути кошти, одержані в якості компенсації за відчуження майна, з вирахуванням розумної плати за його використання.

Також, власник може вимагати надання йому іншого аналогічного майна, взамін відчуженого, якщо це можливо.

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ.

Під час дії воєнного стану військовим надані широкі повноваження щодо примусового відчуження майна.

В ході процедури відчуження, бізнесу важливо прослідкувати за правильністю та повнотою складення всіх необхідних документів, а також взяти на себе ініціативу в їх оформленні (особливо щодо висновку з оцінки).

Найбільш реальним є наступне повернення майна у власність, оскільки на попереднє відшкодування його вартості зараз в державі відсутні кошти.

У разі допущення грубих порушень, пов’язаних із відчуженням майна, можна звернутись до Ради національної безпеки і оборони України, яка уповноважена  здійснювати контроль за діяльністю військового командування та органів виконавчої влади в умовах воєнного стану.

Автор: адвокат VB PARTNERS, СТАНІСЛАВ ЄНА