Продовжуючи тему бізнес-ризиків, пов’язаних з колабораціонізмом, неможливо не торкнутися питання трудового колективу.

Працівник-колаборант може збирати інформацію про бізнес, місцезнаходження майна, проукраїнську позицію та діяльність компанії та її працівників, шпигувати та вести підривну діяльність на користь країни-агресора чи окупаційної влади. Також є ризик використання ресурсів та символіки компанії в колаборантській діяльності, що завдасть бізнесу суттєвих матеріальних та репутаційних втрат.

Нагадаємо, що юридична особа підлягає ліквідації у разі, якщо її уповноважену особу викрито на колабораціонізмі.

Як запобігти таким ризикам та звільнити колаборанта, залишаючись вірним принципу законності?

 

ПРАВОВА ПРОБЛЕМА.

Чинне трудове законодавство виявилось не готовим до такого явища, як колабораціонізм, і не містить прямих норм, які б дозволяли звільнити такого працівника.

Давайте розглянемо можливість його звільнення в межах існуючого правового поля.

Виявивши колаборанта в трудовому колективі діяти треба негайно, щоб мінімізувати потенційну шкоду, яку його діяльність може завдати країні, компанії та іншим працівникам.

 

  1. ВІДСТОРОНЕННЯ.

Потенційного колаборанта треба оперативно відсторонити від роботи.

Підставою відсторонення може бути не проходження таким працівником обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони, появи на роботі в нетверезому стані, тощо (ст. 46 КЗпП України).

І хоча відсторонення не тягне за собою припинення трудових відносин, воно дистанціює роботодавця та працівника. Це позбавляє останнього легітимного доступу до ресурсів компанії, внутрішньої інформації та формально законної можливості здійснювати представницькі функції. Роботодавець виграє певний час для перевірки діяльності працівника та підготовки документів для його звільнення.

 

  1. ЗВІЛЬНЕННЯ.

З усіх можливих варіантів найбільш доцільним вважаємо звільнення за невідповідністю займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України).

Процедура звільнення складається з кількох етапів:

  • Підготовка.

Глибоко проаналізувати внутрішні документи компанії в частині морально-етичних стандартів/вимог до поведінки працівників під час виконання ними трудових обов’язків (етичні кодекси, політики, стандарти, правила внутрішнього трудового розпорядку, тощо) та професіональних критеріїв.

Особливу увагу приділити вимогам щодо дотримання законодавства України та моральним стандартам.

За результатом аналізу – скласти перелік вимог до працівника, які є несумісними з проявами колабораціонізму: (1) професійних, (2) морально-етичних засад та принципу додержання законності.

  • Обґрунтування.

Призначити службову перевірку щодо відповідності кваліфікації працівника-колаборанта згаданим стандартам/вимогам.

Висновки перевірки мають ґрунтуватись на (1) конкретних фактах колабораційної діяльності, (2) порушенні кваліфікаційних вимог/стандартів (3) та висновках щодо неможливості подальшого виконання роботи, у зв’язку із кваліфікаційною невідповідністю працівника (в частині недотримання законодавства України).

  • Звільнення.

Відповідно до законодавства, перед звільненням за п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України працівнику має бути запропоновано перевести його на іншу роботу (якої на підприємстві може і не бути).

Важливо (1) зафіксувати дату ознайомлення з наказом (чи відмову від ознайомлення) (2) та обґрунтувати причину звільнення логічною конструкцією: вимога/правило – порушення – перевірка – докази – рішення про невідповідність кваліфікаційним вимогам.

 

  1. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ.

Окремо хочемо зазначити, що посадові особи ТОВ можуть бути звільнені у разі наявності конфлікту інтересів чи розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною ( п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП України та ч. 8 ст. 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Такі факти можуть бути пов’язані також і з колабораційною діяльністю та встановлені за результатом, наприклад, службової перевірки.

Ми розуміємо дискусійність висвітлених форматів звільнення. Разом з тим вважаємо, що за належного доказового підґрунтя щодо колабораційності діяльності працівника, суди будуть на стороні роботодавців у спорах про його звільнення. І такі рішення будуть законними.

 

Автор: СТАНІСЛАВ ЄНА, адвокат VB PARTNERS