Автоматичний обмін банківською інформацією

Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) — закон про податкову звітність по закордонних рахунках приходить до України. З 2010 р. в США він спрямований на боротьбу з податковими ухиленнями американців, але фактично створює умови для автоматичного обміну інформацією про будь-яких власників рахунків.

Усі фінансові установи з кореспондентськими рахунками у банках США мають проводити ідентифікацію їх власників і повідомляти податкові органи про рахунки американців. Враховуючи, що світові розрахунки в доларах проходять через Deutsche Bank Trust Company Americas, JPMorgan Chase Bank N.A. і т.д., за американським підходом ідентифікуються усі.

Минулого року Україна підписала міжурядову угоду, а цього року Кабінет Міністрів вніс законопроекти до парламенту. Практична реалізація почнеться вже восени 2018р.

Американська модель покладена в основу стандарту автоматичного обміну інформацією щодо власників фінансових рахунків, розробленого OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку). Тому IT-рішення з передачі інформації, розроблені для FATCA, стануть у нагоді як Державній фіскальній службі України, так і податковим органам інших країн. Отже, банківський світ остаточно стає прозорим для фіскальних органів, а офшори відходять у небуття.

Валютна лібералізація

В Україні до теперішнього часу діє Декрет КМ 1993 р. «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», який, зокрема, передбачає 100 % штрафу за інвестування без ліцензії Національного банку.

19 березня цього року у парламенті зареєстровано президентський законопроект «Про валюту». На українців нарешті очікують принципи вільного руху капіталу Європейського Союзу за Директивою Ради ЄЕС від 24.06.1988 № 88/361/ЄЕС.

Іншими словами — це означає, що буде дозволено все, що не заборонено законом. Головне — можливість прямого інвестування коштів з України в нерухомість та акції, змога розміщення на закордонних рахунках. Можуть стати реальністю операції з акціями Apple чи Intel або перерахування коштів за нерухомість в Італії.

Важливо. Ця можливість буде стосуватися лише легальних доходів, з яких сплачені податки в Україні.

Нульове декларування доходів

Якщо пам’ятаєте, то 2014 р. ця ідея вже мала певні чіткі риси: всі декларують майно та активи на 1 жовтня. Кошти на суму більше 200 тис. грн. обов’язково вносяться на банківські рахунки, з незадекларованих доходів сплачуються 2 %.

12 березня на зустрічі Президента з Аmerican Chamber of Commerce та European Business Association (Американська торгова палата і Європейська ділова асоціація) знову реабілітували цю тему, і навіть пов’язали з запровадженням вільного переміщення капіталу. Але, краще очікувати наслідки від автоматичного обміну інформацією між країнами. Нещодавно податкова служба Угорщини за власною ініціативою вже повідомляла ДФС (Державна фіскальна служба) України про іноземні рахунки українців. Тобто, у найближчому майбутньому, фіскальна служба володітиме інформацією про рахунки наших громадян за кордоном. Постане питання не тільки податкових ухилень, але й легалізації цих доходів через фінансові операції та інвестиції, а за кримінальним законом — це особливо тяжкий злочин з можливою конфіскацією.

Приватизація державного майна

7 березня набув чинності новий Закон «Про приватизацію державного і комунального майна». Тепер замість декількох категорій все майно буде розподілене на об’єкти або великої (більше 250 млн. грн.), або об’єкти малої приватизації. Відповідно, об’єкти будуть реалізовуватися шляхом продажу на аукціоні з можливим залученням радника, або на відкритому електронному аукціоні. Залучення зовнішніх радників є визнанням неспроможності державного Фонду самостійно реалізувати відповідні функції. З іншого боку, будемо сподіватися на підвищення якості та прозорості приватизаційних процесів.

Крім того, і раніше конкурси з продажу великих об’єктів передбачали встановлення умов, деякі з яких мали вимірюваний характер як-то обсяг інвестицій. Інші, за пострадянською традицією, навантажували бізнес виконанням соціальних та мобілізаційних завдань. У випадку спорів, суди суб’єктивно підходили до розгляду цих положень, особливо, якщо позови пред’являла Генеральна прокуратура. Більш того, прокурори не дотримувалися застережень про міжнародний арбітраж.

Передбачені новим законом можливості використання арбітражного застереження та підпорядкування угод приватизації англійському праву, мають все ж таки сприяти захисту інвесторів.

Товариства з обмеженою відповідальністю

Найбільш поширеніша форма ведення бізнесу в України, якщо не рахувати з певних причин підприємців.

Новий Закон набуде чинності 17 червня, і протягом року необхідно буде внести зміни до статутів. При цьому скасовується необхідність закріплення в статуті переліку учасників товариства. Учасники будуть відображатися в держаному реєстрі, а тому угоди з частками у статутному капіталі не вимагатимуть скликання загальних зборів та внесення змін до статуту.

Скасовується також гранична чисельність учасників товариства (100) і необхідність реорганізації в акціонерні товариства у випадку перевищення. За аналогією з акціонерними товариствами, запроваджується регулювання значних угод та угод із зацікавленістю, з’являється можливість створення наглядової ради.

Крім того, буде можливість проводити загальні збори у режимі відеоконференції, заочно голосувати на зборах, а також приймати рішення шляхом письмового опитування.

Зрозуміло, що існує ризик використання новел для рейдерських захоплень. Але все ж таки необхідно виходити з практичної доцільності змін, а ефективний захист від криміналу мають забезпечувати компетентні органи держави та судова система.

Автор: Володимир Ващенко, адвокат, партнер VB PARTNERS