Україна входить у трійку держав, щодо яких подано найбільше заяв до ЄСПЛ.

VB PARTNERS аналізує ключові рішення ЄСПЛ проти України. До Вашої уваги серія системних аналітичних оглядів.

Предмет уваги – право на мирне володіння майном і на ефективний засіб захисту. Ми покажемо, які дії державних органів порушують права юридичних осіб та, як отримати гідне відшкодування.

Справа «Інтерсплав проти України»: як системні незаконні дії органів державної влади призводять до порушення права власності.

9 січня 2007 р. ЄСПЛ прийнято рішення у справі «Інтерсплав проти України (№ 803/02), що  стосувалася затримки державою виплат по відшкодуванню податку на додану вартість та компенсацій за їх несвоєчасну виплату.

 Фактичні обставини справи:

Заявник займався виробництвом товарів, використовуючи вторинний металевий брухт, придбаний в Україні з 20% ставкою ПДВ. Основна частина продукції відправляється на експорт з 0% ставкою ПДВ. Таким чином, заявник мав право на відшкодування ПДВ.

Таке відшкодування проводиться Держказначейством. Встановлений строк для виплат – 1 місяць з дня подання розрахунків до податкового органу і підтвердження ним цих сум. Також, закон гарантує виплату компенсації за затримку у виплаті відшкодування.

Разом з тим, виплата відшкодування та компенсації особі залежить від своєчасності дій податкового органу, який має підтвердити надані заявником розрахунки.

На практиці мали місце випадки системного зловживання з боку податкового органу, які полягали у ігноруванні поданих заявником розрахунків, що призводило до систематичної затримки відшкодування ПДВ.

Заявник безрезультатно скаржився до податкового органу вищого рівня і прокуратури. Останні визнавали наявність заборгованості, але не знаходили порушень у діях податкової. Також, заявник ініціював понад 140 судових процесів проти податкової, які завершилися на його користь. Однак, судові рішення тривалий час не виконувалися.

Загальна сума заборгованості держави перед заявником склала понад 26 млн. грн.

Правові висновки Європейського суду:

За результатами розгляду ЄСПЛ встановив порушення ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції, яка гарантує кожному право на мирне володіння майном.

Право на відшкодування ПДВ є майновим інтересом, що захищений Конвенцією. Заявник мав правомірні майнові очікування на вчасне відшкодування ПДВ і виплату компенсацій.

ЄСПЛ надав наступну оцінку діям податкового органу:

  1. Дії податкового органу, який не заперечував права заявника на відшкодування ПДВ, але не підтверджував сум, фактично блокували отримання такого відшкодування.

Це створило ситуацію постійної невизначеності. Заявник був вимушений постійно звертатись до суду            з ідентичними позовними заявами. Однак, навіть прийняті на користь заявника судові рішення не                  завадили податковому органу продовжувати протиправні дії – затримувати виплати відшкодування              ПДВ.

  1. Втручання у право власності заявника порушувало принцип пропорційності.

Постійні затримки відшкодування у поєднанні із відсутністю ефективних засобів захисту, так само як            і стан невизначеності щодо часу повернення коштів, порушує «справедливий баланс» між публічним            інтересом і правом на мирне володіння майном.

На думку Суду, дії держави призвели до покладання на заявника надмірного тягаря.

ЄСПЛ присудив заявнику компенсацію у розмірі 25 000 євро.

Висновки:

Державні органи мають діяти відповідно до закону, не зловживаючи своїми правами і не ухиляючись від виконання обов’язків. Пріоритетом держави у всіх випадках має бути дотримання прав фізичних та юридичних осіб.

Вчинення державними органами аналогічних дій, попри наявність рішення суду, якими такі дії оцінено як протиправні, порушують право власності.

Автор: Вікторія Хілініченко, юрист VB PARTNERS